Themamanagers in Zaanstad

Wie zijn de themamanagers?

Zaanstad heeft 8 wijkmanagers, 2 wijkadviseurs en 9 themamanagers.

Contact

Bel 14075 voor telefonisch contact met een themamanager. Dit is het algemene nummer van de gemeente Zaanstad. Via het callcenter word je doorverbonden.  Als de themamanager niet opneemt, wordt een terugbelverzoek gemaakt.

Hieronder vind je een overzicht van de themamanagers en hun  e-mailadressen.

Multicultureel samenleven

Daniele Mele

mail Daniele

Op deze foto zie je Daniele Mele

'Zaanstad is een kleurrijke stad met een verscheidenheid aan mensen. Ik zoek de contacten met inwoners en organisaties die een niet Nederlandse achtergrond hebben. Samen gaan we
op zoek naar kansen en mogelijkheden en proberen we de verbinding met de gemeente en samenleving te vergroten. Voor mij is het belangrijk om te weten wat er speelt en wat ik kan betekenen voor de inwoners.'

Actief Burgerschap

Pia van Kleef

mail Pia

Op deze foto zie je Pia van Kleef

'Ik ben aanspreekpunt voor maatschappelijke initiatieven die niet aan een bepaalde wijk gekoppeld zijn. Ik probeer te helpen bij plannen van ondernemers en inwoners door mijn netwerk binnen en buiten de gemeente in te zetten. Ook ga ik over vrijwilligersbeleid. Zo heb  ik contacten met Zaankanters Voor Elkaar'

Buurthuizen

Frank Jan Borst

mail Frank

Op deze foto zie je Frank Jan Borst

'Heb je vragen over buurthuizen? Of wil je weten hoe de gemeente de buurthuizen in Zaanstad ondersteunt? Dan kun je bij mij terecht. Gaat het echt om een specifiek buurthuis in een bepaalde buurt, dan kun je contact opnemen met de wijkmanager van die buurt.' 

Sport

Doby van den Eijkhof

mail Doby

Op deze foto zie je themamanager sport Doby van den EijkhofOverlastgevende groepen

Bastiaan van der Valk

mail Bastiaan

Op deze foto zie je Bastiaan van der Valk

'Ik ga over de de aanpak van jeugdoverlast en overlastgevende groepen . Dat doe ik met samen met de Sociale Wijkteams,  die in elke wijk met politie, jeugd-BOA’s, Straathoekwerk en Jeugdteam aan tafel zitten om signalen van overlast en risicojongeren te bespreken.  Met allerlei partijen probeer ik afspraken te maken over een goede aanpak van overlast.'

Molletjesveer/Noorderveld

David Kooi

mail David

Op deze foto zie je David Kooi
'Samen met ondernemers, onderwijs en collega’s van de gemeente werk ik aan het verhogen van de 'WOZ-waarde' van het bedrijventerrein Molletjesveer/Noorderveld:  Werk, Opleiding & Onderwijs en Zorg. Met het stagebureau 't Lokaal, ook kenniscentrum en hotspot, bouwen we hier aan een community. Check de website: www.tlokaal.nl.'


Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Christine Eggenkamp-Vink

mail Christine

Op deze foto zie je Christine Eggenkamp-Vink

Cliëntenparticipatie

Laura van Bokhorst

mail Laura

Op deze foto zie je Laura van Bokhorst

'Inwoners kunnen het hele jaar door met de gemeente in gesprek over hulp  en ondersteuning. Met welke ideeën of vraagstukken moeten we aan de slag gaan om de uitvoering van de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet te verbeteren? Ik betrek mensen in een vroeg stadium bij beleidsveranderingen en de uitvoering van ons beleid. Op deze website staat uitgelegd hoe Cliëntenparticipatie werkt en voor welke onderwerpen ik meedenkers zoek.'

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl